Ahmet Uçar: Ayrancı uyumlu ve hoşgörülüdür

Ayrancı semt meclisiyle ilgili ihtiyaç tabii ki var. Talebin de var olduğu toplantıya yetmiş civarında katılımcının hazır bulunduğundan anlaşılmaktadır. Ayrancı, Ankara’nın kentli hakları ve kentli bilincinin yüksek olduğu bir semtidir. Örgütlenme, katılımcılık ve yönetim konularında toplantıya katılanların çok ötesinde bir ilginin olacağı kanısındayım.

Belediyeler çalışmalarını yaparken, halkın katılımını da sağlamak için kent konseylerinden destek ve güç alıyorlar. Kent konseylerinin kılcal damarlarını da semt meclisleri oluşturuyor. Bu bağlamda genel anlamıyla semt meclisi oluşumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Hak temelli talepler, özellikle de kentli hakları ve çevresel haklar talebi günümüz insanlığının temel sorunları ve argümanlarını oluşturuyor. 

Yönetenleri ve idarecileri seçmekten ibaret olan katılımcı demokrasi kavramı artık bugün aşılmıştır. Daha güncel olanı yerelden ve doğrudan katılım hakkıdır. Esas olarak yerel yönetimlerin – belediyelerin doğru ve sürdürülebilir kararlar almaları ve uygulamaları da buna bağlıdır. Artık “insan haklarıyla insandır’’ sözü, yaşamın temelini oluşturmaktadır. Ülkemizde insanların %92.5 kentlerde ve kentin varoşlarında yaşamaktadır. 

Coğrafya öğretmeniyim. Özel eğitim kurumlarında uzun süre çalıştım. Özel Dershane (eğitim kurumu) işletmeciliği de yaptım. Doğa ve dağ rehberiyim. On beş yıldan beri Türkiye’nin bütün dağlarına çıktım. Ayrıca İran’ın en yüksek iki dağına ve Everest ana kampa çıktım. Kendimi coğrafya bilgimin de katkılarıyla doğa dostu sayıyorum. Kent yapılanmalarında doğanın da hesaba katılarak düzenlenmesinin ve kentin sadece insana ait değil doğasıyla birlikte insanın da içinde yaşadığı mekanlar olmasını düşünüyorum..
Ahmet Uçar

Bu anlamda hemşehrilik bilincini yeniden oluşturup geliştirmelidir. Kentler ve aynı zamanda yaşadığımız semtler yaşamsal sorunlarımızın da kaynağını oluşturuyor. Daha düzenli, temiz ve elverişli semtlerde yaşamak hepimizin hakkı. Semtimizde görüp yaşadığımız çevresel ve yönetimsel eksikliklere, çarpıklıklara ve yanlışlara seyirci kalamayız. Görülmüştür ki insanlar sorunlarına sahip çıkıp yerinde çözümler ürettikleri müddetçe sağlıklı toplumlar ve bireyler oluşuyor.

Semt Meclisleri, mahallenin temel karar ve denetim organı olmalıdır. Mahalleye ilişkin genel sorunları tartışarak çözüm yollarını araştırmalı, çözüm önerilerini ve araçlarını geliştirmelidir. Mahalle meclisleri yerel yönetimin asli unsuru olarak kabul edilmeli; mahallelinin istek ve ihtiyaçlarını idari mercilere taşımanın organı olmalıdır. 

Çankaya Kent Konseyi başkanı Ayrancı Semt Meclisini oluşturmak anlamında bir tanıtım ve tanışma toplantısı yaptı. Siz de o toplantıdaydınız. Toplantıyı ve sonrasını biraz değerlendirir misiniz, Ayrancı semt meclisi bir heyecan yaratacak mı, talep ve ihtiyaç var mı, katılım nasıl olacak?

Öncelikle belirteyim, semt meclisiyle ilgili ihtiyaç tabii ki var. Talebin de var olduğu  toplantıya yetmiş civarında katılımcının hazır bulunduğundan anlaşılmaktadır. Ayrancı, Ankara’nın kentli hakları ve kentli bilincinin yüksek olduğu bir semtidir. Örgütlenme, katılımcılık ve yönetim konularında toplantıdan bir şekilde haberdar olup katılanların çok ötesinde semt meclisimiz hayata geçerse, yoğun bir ilginin olacağı kanısındayım.

Doğaldır ki, semtimizde yerel ve çevresel sorunlar, sorunlarımızın doğru tasnifi, yönetebilme yeteneğimiz, hemşehrilik bilincimiz, bir süreçle gelişecek ve olgunlaşacaktır. Semt meclisini oluşturma girişimimizle bu süreci de başlatmış olduk. Semtimizin yerel ve yönetişimsel sorunlarında belirli bir bilgimiz olsa da tecrübesizliğimizden kavram kargaşaları ve yetersizliklerimiz var. Halen semt meclisi konusundaki girişimlerimizden muhtarlarımızı birincil belirleyici unsur saymayı aşamıyoruz. Halbuki muhtarlar semt meclisinin doğal katılımcı üyeleridir. Semtimizdeki okulların temsilcileri, semtimizdeki sağlık merkezlerinin temsilcileri, inanç ve ibadet merkezlerinin temsilcileri, esnaf temsilcileri semt meclisimizin doğal üyeleridir. Bunların dışında semt sakinlerinin seçeceği doğal üye olmayan temsilcilerin oluşturulması süreci var.

Ayrancı semt meclisimiz, mahallemizin sorunlarının çözümünde çok önemli bir rol oynayacaktır. Meclis sayesinde, gelecek için doğru bir kent planlaması ve halihazırda yaşayan hemşehrileri için temiz bir çevre, güvenli bir kent ve de olanaklarla çoğaltılmış yaşamlar sunmak mümkündür diye düşünüyorum.

Ayrancı’yı biraz tarifler misiniz? Nasıl bir semtte yaşıyoruz, komşuluk ve mahalle kültürü açısından neler görüyorsunuz?

1983’de öğrenciliğimden itibaren Ankara’da yaşıyorum. Zaman zaman bir-iki yıllığına ayrılışlarım oldu. Yani otuz yıldan fazla Ankara da yaşıyorum. Çeşitli semtlerde oturdum. On iki yıldan beri de Şimşek sokakta ikamet ediyorum.

Bir çok insanın söyleyeceği gibi ayrancı sakin, düzgün insanların yaşadığı sosyal ve kültürel yönlerden daha rahat bir semttir. Ayrancının imar sorunlarının oturması ve nerdeyse bitmesi yaşayanları anlamında ayrancıyı sakinleştirmiştir. Ayrancı da rantın sınırlılığı ve ayrıca da belirgin bir kentsel üretim odağının bulunmaması klasik anlamda kent karmaşasını önlemiştir. Ayrıca sakinlerinin kültürel seviyelerinin yüksekliği ayrancıda bir hoşgörü de yaratmaktadır. Bu anlamda ayrancıda bir kimliksel şekillenmeden ziyade sosyal ve kültürel şekillenme belirgindir. Bu sosyal ve kültürel şekillenme çağdaş bilinç ile uyumlu ve hoşgörülüdür.

Ayrancı da birisine merhaba dediğiniz zaman veya apartmanınızdan birisine günaydın dediğiniz zaman asla sizi yadırgamaz ve de olumlu karşılık verir. Özellikle ayrancıda yaşayan genç nüfus, sosyal duyarlılığı yüksek insanlardır. Yardım etmeye oldukça meyillidirler. Belli bir maddi ve kültürel doygunluğa sahiplerdir. Yeni ve çağcıl bilinçleri yüksektir. Bu anlamda çevresel ve toplumsal duyarlılıkları da fazladır.

Ayrıca ayrancıda yaşadığım için kendimi şanslı sayıyorum. Ankara’nın merkezinde ve bir o kadar da şehrin karmaşasında uzak..

Yazar Hakkında

1967 Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu. 1995 yılından bu yana kendi firmasında yayıncılık yapmaktadır. 2014-2019 arasında Çankaya Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

Ücretsiz E-Bülten Abonesi Olun

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir