Çankaya Kent Konseyi Kent Akademisi kuruldu

Kentte yaşayanların farklılıkları ile bir arada ve demokratik biçimde birlikte yaşamasına ve birlikte sorun çözme yollarını geliştirmesine düşünsel ve pratik katkı sunmak amacı ile Çankaya Kent Konseyi Kent Akademisi kuruldu.

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamakta ve dünya neredeyse artık bir kentler dünyasına dönüşmüş durumdadır. Bu dönüşüm dünyada son on yıllarda uygulanan makroekonomi politikaları ve özellikle buna uygun kent ve tarım politikaları kırsal-tarımsal ve kentsel yapılar arasındaki dengeyi etkilerken kentlerde mevcut sorunların yanı sıra yeni kentsel sorunları da beraberinde getirmiş ve getirmektedir. Bu durum kentlerde yaşanan sorunlara çözüm üretilmesini ve daha yaşanır kentler oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle insanların farklılıkları ile bir arada ve kentin tüm bileşenlerinin katılımı ile demokratik biçimde birlikte yaşama ve birlikte sorun çözme yollarını geliştirmesi giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu anlamda Kent Konseylerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi çabasına düşünsel ve pratik katkı sunması, sorumlulukların ve yapılacakların bilimsel/nesnel değerlendirmelere dayanması amacı ile Çankaya Kent Konseyi Kent Akademisi kurulmuştur. 

Çankaya Kent Akademisi kuruldu
Çankaya Kent Akademisi kuruldu.

Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu “Çankaya Kent Konseyi Kent Akademisi” kurulması ve Akademi Başkanlığını Prof. Dr. Hayriye Erbaş’ın yürütmesi kararları almıştır. 

Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ, Prof. Dr. Tayfun ÇINAR, Doç. Dr. Mustafa Kemal BAYIRBAĞ, Doç. Dr. Erdoğan YILDIRIM, Dr. Ethem TORUNOĞLU, Dr. Serhan SARIKAYA tarafından oluşan Akademik Kurul Kent Akademisi Çalışma Programını oluşturmuştur.

Aşağıda dönem programını sunduğumuz Kent Akademisi’nin kent yaşamının iyileştirilmesine, ortak bir gelecek vizyonunun oluşmasına ve demokratik değerlerle örülen deneyimlere düşünsel ve pratik katkı sunacağı düşüncesindeyiz. Bu oluşumun bir başlangıç olduğu ve zamanla daha da gelişerek daha yaşanır kentler için anlamlı bir örnek olabileceğine inanıyoruz. 

ÇALIŞMA PROGRAMI

“Kentsel Vatandaşlık Bilinci” Sertifikalı Eğitim Programı (Çevrimiçi/On-Line) 

1. Kent Konseyi nedir, ne değildir?  

2. Kentsel Eşitsizlikler ve Temel Haklar

3. Kent, Hukuk ve Demokrasi 

4. Kent ve Çevre

5. Kentsel ve Kültürel Bellek 

6. Kent ve Kadın

7. Kent ve Çocuk

8. Kent ve Gençler

9. Kent ve Yaşlılar

10. Kent ve Engelliler

11. Kent ve LGBT+

12. Kent ve Hayvan

13. Kent, Göç ve Göçmenler

14. Kent ve Dayanışma

15. Kent Estetiği

16. Kent ve Sanat 

17. Kent ve Eğitim

Ankara/Çankaya Üzerine Söyleşiler, Paneller ve Buluşmalar

1. Ankara Araştırmaları

2. Sanat – Edebiyat Buluşmaları

3. Söyleşilerle Belgesel, Film ve Fotoğraf Buluşmaları

Hemşehrilik: Farkındalık ve Kimlik İnşası Videoları

Ulusal Sempozyum 

“Kent, Çevre ve Gelecek için Açılımlar” (DTCF Sosyoloji Bölümü İşbirliği ile) (22-23 Ekim 2022)

Yayınlar

1. Sempozyum Kitabı

2. Ankara Üzerine Akademik Derleme Kitaplar

3. Romanlarda Ankara

4. Şiirlerde Ankara

Araştırma ve Projeler 

Araştırmacıların katılımının sağlanarak kent sorunlarının saptanmasına ve sorunların sürdürülebilir çözümlerinin üretilmesine yönelik araştırmaların yapılması. 

Yazar Hakkında

Web | + Yazarın diğer yazıları
Ücretsiz E-Bülten Abonesi Olun

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir