Gazete Künyesi

AYRANCIM GAZETESİ 

www.ayrancim.org.tr  

ISSN 2717-7319   

Aylık / Yerel Süreli Yayın

Ayrancı Semti Kent Kültürü ve Dayanışma Derneği (Ayrancım Derneği) adına
Sahibi: Ali Necati Koçak alinecatikocak@gmail.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Aykut Alyanak  aykutalyanak@gmail.com

Editör: (1-11 sayılar) Tanju Gündüzalp   tanju.gunduzalp@gmail.com 

Yayın Kurulu: Ali İhsan Başgül – Elçin Öz – Gözde Ocak Dinçer – Hatice Avcı – Irmak Dalgıç – Merve Bilgiç – Özlem Demirci

Yönetim Yeri: Ballı Sokak No:8/6  Kavaklıdere/Ankara

Tel:0312. 425 86 00  

gazete@ayrancim.org.tr