Gazete Künyesi

AYRANCIM GAZETESİ 

www.ayrancim.org.tr  

ISSN 2717-7319   

Aylık / Yerel Süreli Yayın

Ayrancı Semti Kent Kültürü ve Dayanışma Derneği (Ayrancım Derneği) adına Sahibi: Ali Necati Koçak

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Aykut Alyanak  aykutalyanak@gmail.com

Editör: Tanju Gündüzalp   tanju.gunduzalp@gmail.com

Yayın Kurulu: Ali İhsan Başgül – Elçin Öz – Gözde Ocak Dinçer – Irmak Dalgıç – Kerim Hammami- Merve Bilgiç – Özlem Demirci – Selin Engin – Simin Şay

Yönetim Yeri: Ballı Sokak No:8/6  Kavaklıdere/Ankara

Tel:0312. 425 86 00  

gazete@ayrancim.org.tr