Ayrancı Tüketim Kooperatifi Girişimi kendisini anlatıyor

Kooperatif vurguncu kapitalist sektöre karşı bireyleri birleştirerek ekonomik yönden kendilerini korumalarını sağlar. Kooperatifler hala, vurgunculara karşı önemini yani şirketlere karşı alternatif olma özelliğini korumaktadır. Kooperatifler, gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin hemen tamamında az veya çok ekonomik ve sosyal bir hareket olarak kabul görmektedir. Dünyamızda demokrasi, barış ve ekolojinin korunmasına büyük katkılar koyan bir araç görevi görmektedirler.

Ülkemizde 60 yaş ve üstündekiler, ilkokuldan başlayarak kooperatifçiliğin çocukluk çağında nasıl özendirildiğini anımsarlar. O yıllarda okullarda şimdiki gibi ticari firmaların işlettiği kantinler yoktu, okullarda zorunlu ihtiyaçlar kooperatifler eli ile sağlanırdı. Daha ilkokulda çocuklar biriktirdiği küçük cep harçlıkları ile okul kooperatifine ortak olur, aynı zamanda nöbetleşe satış görevlisi olurlardı. Yıl sonunda kooperatif ortaklarına kâr payı dağıtır, aynı zamanda tasarruf alışkanlığı oluşturulurdu. 

Ne yazık ki ülkemizde kooperatifçilik önceleri sadece yapı kooperatifçiliğine indirgenmiş daha sonra banka kredilerinin pazarlanması amacı ile yapı kooperatifçiliği de katledilmiştir. Bugün kooperatifçiliğin bu durumda olması yeniden hayata geçirilemeyeceği anlamını taşımıyor. 

Bu hatırlatmalar eşliğinde sürdürdüğümüz Ayrancı Tüketim Kooperatifi Girişimi mahallelerimizle sürdürdüğü bir dizi toplantı ve etkinlik sonrasında da çalışmalarına devam ediyor.

Söz, Ayrancı Tüketim Kooperatifi Girişimi’nde

Biraraya gelmemizin ardından, kuruluşunu gerçekleştirerek yaşayışına devam eden dost ve dayanışmacı kooperatiflerden aktivistlerin davet edildiği toplantılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak deneyim arttırma yoluna gidildi. Tüketilecek ürünlerin sağlıklılığı, güvenliği, temini ile tüketime sunulmasını içeren görüşmelerde yürütülen kooperatif süreçlerinin pratiklerini konuşma fırsatımız da oldu.  

Kooperatif kuruluşlarında önemli katkıları bulunan, bu katkılarını bizden de esirgemeyen dönemin Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu ile İstanbul’dan Kadıköy Kooperatifi ve Ankara’dan Topal Karınca Tüketim Kooperatifi ile yaptığımız çeşitli toplantılarda, yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgilendik, yapılacaklara ilişkin kat edilen deneyimlerden de oldukça yararlandık. Ayrancı Tüketim Kooperatifi Girişimi’nden arkadaşlarımız üretim ve tüketim yerlerine yaptıkları ziyaretlerle yaşanılan süreçleri gözlemleme olanağı buldu ve bizlerin de bilgilenmesine katkı sağladılar. 

Çocuklar için düzenlediğimiz mahalle şenliğinde, girişimimize ilişkin mahalleliyi bilgilendirerek üretim kooperatiflerinden getirttiğimiz doğal ve sağlıklı ürünlerle tanışılmasını sağladık. Ve maalesef hepimizin yaşadığı pandemi salgını bu yürüttüğümüz çalışmalara sekte vurdu. Bu yalnızca bizlere değil, bizler aracılığı ile bu sürecin içerisinde katkı ve dayanışmaları ile yer alacak mahalleli için de geciktirilmiş bir süreç olarak karşımıza çıktı. 

Ayrancı Tüketim Kooperatifi Girişimi’mizin mahalleli ile paylaştığı kuruluş için hazırladığımız ve dağıtımını yaptığımız bildirimiz şöyle:

“Kooperatif Girişimimiz;  üretim, dağıtım, paylaşım ve tüketim ilişkilerinin beraber karar alma, beraber çalışma ve uygulama ilkesiyle gerçekleştirdiği bir örgütlenme modelidir. Kooperatif Girişimimizin temel felsefesi beraber çalışma, kararları ve uygulamayı ortaklaştırma ve dayanışmadır. Benzer kooperatif, dernek ve kurumların oluşturduğu dayanışmacı ekonomi ağları ve örgütlerinin benimsediği hiyerarşik olmayan yatay ilişkileri, kooperatif örgütlenmesi ile oluşturmayı hedefler.

• Bütün tüketim ürünlerini; küçük ölçekli üretim yapan, kolektif örgütlenmiş (kooperatifler, vb.) veya örgütlenme girişimi içerisinde olan üreticilerden, aracısız olarak almayı hedefler.

• Üretim ve tüketim süreçlerini birbirine bağlayabilmek için, üreticilerin ve ürünleri kullananların karşılıklı diyalog içinde olmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmeye çalışır.

• Tüm karar alma süreçlerinin denetlenebilir, şeffaf ve katılımcı bir çerçevede işlemesi hedeflenir.

• Kolektif çalışmanın gelişmesi, ortakların ve gönüllülerin çalışmalara eşit bir şekilde katılabilmesi için eğitimler düzenler; kendisini yenileyebilecek öğrenme ve aktarım mekanizmaları geliştirir.

• Üretim ve tüketim ilişkilerinde toplumsal faydayı esas alan, doğa ile dost/ekolojik bir çerçeveyi destekler.

• Emeğin ve doğanın savunulması ve korunmasını destekler. Yerel üretimi, yerinde tüketimi destekler. Sağlıklı ve nitelikli ürünlere herkesin erişebilmesini savunur.

• Kooperatif Girişimi’miz kâr amacı gütmez, ortaklarına kâr payı dağıtmaz. Toplumsal faydayı esas alan pratikler icra eder, imkanları dahilinde toplumsal dayanışmayı geliştirmeyi, hak arayışı mücadelelerine maddi veya manevi destek sağlamayı amaçlar.

Dayanışarak büyüyecek, büyüyerek dayanışacağız!

Abdullah Aysu’nun makalesinin tamamı için bakınız:

İletişim: Süleyman Demircan 0532 626 59 01

s.demircan_85@hotmail.com

Yazar Hakkında

HALUK UYGUN
Ücretsiz E-Bülten Abonesi Olun

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir